Gegevensbeschermingsverklaring voor ROTHENBERGER Benelux BVBA

Dit is de website van ROTHENBERGER Benelux BVBA, Antwerpsesteenweg 59, B-2630 Aartselaar ("ROTHENBERGER"). Gelieve deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig door te nemen en de website niet te gebruiken indien u volstrekt niet of slechts gedeeltelijk instemt met de hier beschreven procedurele werkwijzen.

Wanneer in deze gegevensbeschermingsverklaring de termen “wij”, “ons”, “onze” enz. worden gebruikt, verwijst dit naar ROTHENBERGER. Termen zoals “u” en “uw” verwijzen naar uzelf als gebruiker van de website, ongeacht of u zich op de website registreert, en op welke wijze ook.

Gegevensbescherming – gegevensverwerking tijdens het gebruik van de website

Bij elke toegang tot www.rothenberger.be wordt er automatisch informatie opgeslagen in logbestanden die door uw browser aan ons worden doorgegeven, wat ook geldt voor de extractie van gegevens (browsertype/browserversie, het gebruikt besturingssysteem, de verwijzende URL en de tijd van de serveraanvraag). Hier gebruiken wij uw IP-adres, maar wij verzamelen geen persoonlijke gegevens over uw gebruik van onze websites. Opgeslagen gegevens in verband met toegang worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Tijdens de toegang tot onze websites gebruiken wij dan ook geen verzamelde gegevens van u om u persoonlijk te identificeren, maar enkel voor het optimaliseren van onze aanwezigheid op het web.

Gegevensbescherming– communicatie via e-mail, contactformulier, telefoon of fax

Indien u contact met ons opneemt via e-mail, fax, telefoon, antwoordkaarten in het kader van wedstrijden of via een van de beschikbare contactformulieren op onze website, en daarbij persoonlijke gegevens vermeldt, zullen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en indien van toepassing om een geschikte overeenkomst op te stellen en uit te voeren op basis van de wensen vermeld in uw aanvraag. Doorsturen naar derden kan enkel binnen het wettelijk toegestane kader. Wij willen er verder op wijzen dat er gaten in de beveiliging kunnen optreden tijdens de datatransmissie op het Internet (bijv. via e-mail). Gapless bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Indien wij uw persoonlijke gegevens gebruiken met uw toestemming of voor het behoud van toegestane interesses met het doel advertenties voor onze producten te plaatsen, kunt u deze toestemming steeds intrekken of het gebruik van uw gegevens voor productadvertenties steeds verbieden (via post, e-mail, fax of telefoon). Uw gegevens zullen dan niet langer met dat doel door ons worden gebruikt en verwerkt.

Het gebruik van Google Analytics

De website www.rothenberger.be maakt gebruik van de webanalyseservice “Google Analytics” van Google Inc., waarbij zogenaamde “Cookies” (kleinere tekstbestanden) op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van die “Cookies” kan uw gebruik van de website worden geanalyseerd. De informatie die via de cookie wordt gegenereerd tijdens uw gebruik van de website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering: gewoonlijk wordt het IP-adres vooraf door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die aangesloten zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EWR). In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en dus pas daar afgekort.

In opdracht van Rothenberger zal Google Inc. deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren. Deze verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Daartoe hebben wij een overeenkomst gesloten met Google over de verwerking van ordergegevens; de strenge specificaties opgelegd door de Duitse en Europese gegevensbeschermingsinstanties voor het gebruik van Google Analytics zijn m.a.w. volledig geïmplementeerd.

Als u geen opslag van cookies wenst, kunt u dit verhinderen door uw browser op een bepaalde manier in te stellen. Wij willen er echter uitdrukkelijk op wijzen dat u in voorkomend geval niet over alle functies van www.rothenberger.be zult kunnen beschikken. Indien u enkel wenst te verhinderen dat de gegevens worden verwerkt via Google Inc., kunt u een zogenaamde browser plug-in downloaden op de website http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en deze installeren.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden, instellingsopties en mogelijkheden om in beroep te gaan via Google is te vinden op de website van Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Gebruik van gegevens door Google tijdens uw gebruik van websites of Apps van onze partners”), www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden”), www.google.de/settings/ads (“Beheer van informatie die door Google wordt gebruikt om advertenties aan u te tonen”) en www.google.com/ads/preferences/ (“Bepaal zelf welke advertenties Google aan u mag tonen”).

Web beacons en pixels

Deze website kan web beacons bevatten, ook bekend als pixel tags of tracking pixels. Een web beacon is meestal een transparant grafisch element, doorgaans niet groter dan 1 x 1 pixels, dat op de website of in een e-mail wordt gebruikt om meer informatie te vergaren over het online gedrag van de gebruiker. Web beacons worden gebruikt door externe technologieleveranciers om de activiteiten van de gebruiker op onze website te observeren. Daarmee kunnen we traceren welke computer een bepaalde website heeft bezocht, wanneer dat is gebeurd en van waaruit (op land/stadsniveau).

Gebruik van Google AdSense

De website www.rothenberger.be maakt gebruik van de webservice “Google AdSense” van Google Inc., waarmee zogenaamde “cookies” (kleinere tekstbestanden) op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van die “Cookies” kan uw gebruik van de website worden geanalyseerd. Daarnaast maakt AdSense gebruik van de eerder genoemde “Web Beacons”, onzichtbare graphics waarmee informatie over het bezoekersverkeer kan worden geëvalueerd via het bezoekersverkeer op www.rothenberger.be.

De informatie verkregen via de cookies en web beacons op basis van uw gebruik van www.rothenberger.be en uw IP-adres wordt doorgestuurd naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan worden doorgestuurd naar contractuele partners van Google Inc. Tijdens dat proces zal Google uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere Google-gegevens. Als u geen opslag van cookies wenst, kunt u dit verhinderen door uw browser op een bepaalde manier in te stellen. Wij willen er echter uitdrukkelijk op wijzen dat u in voorkomend geval niet over alle functies van www.rothenberger.be zult kunnen beschikken.

Door www.rothenberger.be te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw gegevens door Google op de bovenstaande manier en voor het eerder beschreven doel.

Inhoud delen op Facebook, Google+1, Twitter & Co

De inhoud van onze pagina’s mag worden gedeeld in overeenstemming met de gegevensbescherming voor sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze tool legt rechtstreeks contact tussen de netwerken en de gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van de knoppen klikt.

Er vindt geen automatische overdracht van gebruikersgegevens naar de operator van die platforms plaats via deze tool. Als de gebruiker is geregistreerd voor een van de sociale netwerken, verschijnt een informatievenster met knoppen om te delen op Facebook, Google+ en Twitter, waarbij de gebruiker de tekst vóór verzending kan verwerken.  

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen op sociale netwerken in overeenstemming met de gegevensbescherming zonder dat er complete surfprofielen worden aangemaakt door de operator van de netwerken.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van e-tracker

De analyseservice e-tracker maakt gebruik van onze website. De provider is e-tracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Duitsland. Op basis van de gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt onder een pseudoniem. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw Internet-browser. De cookies maken uw browser achteraf opnieuw herkenbaar. De gegevens die via de e-trackertechnologie worden verzameld, worden gebruikt zonder afzonderlijke toestemming van de betrokken persoon om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren; zij worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de gebruiker van het pseudoniem.  

U kunt zich steeds verzetten tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor toekomstig gebruik. Om het verzamelen en opslaan van uw bezoekersgegevens voor toekomstig gebruik tegen te gaan, kunt u een opt-out cookie van e-tracker downloaden via de onderstaande link. Zo verhindert u dat er in de toekomst nog bezoekersgegevens van uw browser worden verzameld en opgeslagen op e-tracker: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Daarop stelt e-tracker een opt-out cookie in onder de naam "cntcookie". Verwijder deze cookie niet zolang u gebruik wenst te maken van uw recht op verzet. Meer informatie hierover is te vinden in de bepalingen over de gegevensbescherming van e-tracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Gegevensbeschermingsverklaring voor cross-device remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in verband met de functies voor verschillende apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de advertentiedoelgroepen die zijn aangemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de cross-devicefuncties van Google-AdWords en Google-DoubleClick. Zodoende worden aan uw interesses gerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, gemaakt op basis van uw eerder gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. een mobiele telefoon), ook weergegeven op andere eindapparaten (bijv. tablet of pc). 

Wanneer u eenmaal de vereiste toestemming hebt verleend, zal Google uw internet- en appbrowsergeschiedenis aan uw Google-account koppelen. Op die manier verschijnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen op elk eindapparaat waarop u zich registreert met uw Google-account.

Google Analytics maakt ter ondersteuning van deze functie Google-geverifieerde ID’s aan voor gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor reclamecampagnes op meerdere apparaten te definiëren en te creëren.

U kunt zich permanent verzetten tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties te deactiveren in uw Google-account. Volg daartoe deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Verdere informatie en de bepalingen over gegevensbescherming zijn terug te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google onder: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik op YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De operator van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, maakt YouTube een verbinding met de servers. Daarop ontvangt de YouTube-server informatie over welke van onze pagina’s door u werden bezocht.

Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account, geeft u YouTube dus toestemming om uw persoonlijk profiel rechtstreeks toe te wijzen. Dat kunt u verhinderen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring voor YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens?

Voor zover wij persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, gebeurt dit uitsluitend binnen het wettelijke toegestane kader zoals bepaald in Art. 6 Deel 1 lit. a) – f), Deel 4 EU-DSGVO voor wettelijk veroorloofde doeleinden of voor doeleinden waarvan u op de hoogte bent gebracht tijdens het verzamelen van specifieke gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en niet langer dan vereist voor het respectievelijk wettelijk veroorloofde doel (zie boven).

Gebruik van cookies

Onze website maakt voor een stuk gebruik van zogenaamde cookies. Daarmee willen we ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en betrouwbaarder maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden weggeschreven en worden opgeslagen in uw browser. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “session cookies”. Zij worden na uw bezoek automatisch gewist. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen.

Wat als ik niet wil dat er cookies worden gebruikt?

U kunt de cookie-instellingen wijzigen, of meer algemeen verhinderen dat er cookies binnenkomen. Daarmee beperkt u dan de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we van u ontvangen, maar tegelijk doet u afbreuk aan de functionaliteit van de website. In het 'Help'-menu in de menubalk van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u kunt verhinderen dat nieuwe cookies in uw browser worden geaccepteerd, hoe u uw browser zo kunt instellen dat hij u op de hoogte brengt zodra u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u cookies volledig kunt deactiveren.

Nieuwsbrief

Indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen die wij op onze website aanbieden, dan hebben wij een e-mailadres van u nodig. U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven voor de Nieuwsbrief via de bijgevoegde link.

Wij hebben een overeenkomst gesloten met onze dienstverlener voor e-mailmarketing in verband met de procedure voor het verwerken van contractuele gegevens. Wij kunnen dan ook garanderen dat onze dienstverlener voor de verzending van onze nieuwsbrief voldoet aan alle punten van de strikte bepalingen die in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgelegd. Als gevolg daarvan worden uw gegevens binnen de EU ook opgeslagen met een hoog niveau van beveiliging. Uw gegevens worden in geen geval opgeslagen op servers buiten de EU.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens en waarom?

Wij mogen uw persoonlijke gegevens delen met derden voor de bovengenoemde doeleinden, met inbegrip van andere bedrijven binnen de ROTHENBERGER Group. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit bekendmaken, overdragen of delen, met uitzondering van de hieronder beschreven omstandigheden, of voor zover wij uw toestemming daarvoor hebben met betrekking tot specifieke gevallen.

Mogelijke ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn (voor zover wettelijk toegestaan):

  • Andere bedrijven van de ROTHENBERGER Group en zakenpartners van ROTHENBERGER: wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere bedrijven binnen de ROTHENBERGER Group (bijv. voor de respectieve lokale marktorganisaties van ROTHENBERGER die verantwoordelijk zijn voor de website) en onze zakelijke partners als er daarvoor een gegronde reden is (bijv. gebruik van een dienstverlener voor het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail). In elk geval zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend door ons worden overgedragen voor specifieke, wettelijk toegestane doeleinden; zij mogen niet worden verkocht, verhuurd of anderszins verhandeld.
  • Externe dienstverleners: wij kunnen voor onszelf externe dienstverleners inzetten voor bepaalde taken, die daarbij onze instructies volgen (bijv. voor databasebeheer, onderhoud, webanalyses, verwerking van binnenkomende aanvragen, pakketbezorging, verzending van poststukken en e-mails enz.). Die externe dienstverleners krijgen enkel toegang tot de persoonlijke gegevens die vereist zijn om hun specifieke functies uit te voeren en uitsluitend in het kader van de respectieve beoogde taken. Wij zullen alle externe dienstverleners op de hoogte brengen van deze verplichtingen en wij zullen erop toezien dat zij deze ook naleven. Wij zullen er verder ook op toezien dat de externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Rechtbanken, handhavings- en toezichthoudende instanties: wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven mocht dat noodzakelijk zijn om wettelijke voorschriften na te leven, om de rechten of veiligheid van onze website, andere gebruikers of derden te beschermen (bijv. bescherming tegen fraude). In dergelijke gevallen zullen wij altijd de toelaatbaarheid van de overdracht van persoonsgegevens nagaan, met speciale aandacht voor het soort verzoek, het soort betrokken gegevens en alle gevolgen van de bekendmaking van de persoonlijke gegevens voor de desbetreffende gebruiker.
  • Onderzoek: wij kunnen de verzamelde gegevens analyseren om onze website en serviceverlening te verbeteren door na te gaan welke onderdelen van onze startpagina het vaakst worden bezocht door onze klanten. In dit verband kan  ROTHENBERGER geaggregeerde statistieken verzenden naar betrouwbare dienstverleners, maar deze statistieken mogen geen datarecords bevatten zoals namen of e-mailadressen die aan een bepaalde persoon kunnen worden toegeschreven.

Worden persoonlijke gegevens internationaal doorgegeven?

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens kunnen gevestigd zijn in een land buiten de EU. Indien gegevens worden doorgegeven aan een land waar de gangbare wetgeving inzake gegevensbescherming een lager niveau van bescherming biedt dan in de EU, dan zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens op de juiste wijze beschermd blijven, bijv. door erop toe te zien dat de ontvanger voldoet aan de richtlijnen van het “EU-US Privacy Shield” of door van de ontvanger te eisen dat hij de zogenaamde EU Modelclausule ondertekent – een reeks contractuele clausules opgesteld door de Europese Commissie om de bescherming van persoonlijke gegevens te garanderen bij doorgifte buiten de EU. 

Wie is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van uw persoonlijke gegevens?

ROTHENBERGER is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van uw persoonlijke gegevens, voor zover wij persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken in verband met uw gebruik van de website of iets anders. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze invloedssfeer vallen. Als u deze andere websites bezoekt, doet u dat op uw eigen verantwoordelijkheid. In dit opzicht zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en de gegevensbeschermingspraktijken, en wij onderschrijven deze ook niet.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van mijn persoonlijke gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, de herkomst en de ontvangers ervan en de doeleinden van de gegevensverwerking; verder hebt u het recht om ze te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen zoals bepaald in de EU-verordening Algemene Gegevensbescherming (EU General Data Protection Regulations - EU-GDPR).

U kunt in dit verband contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection(at)rothenberger.com.

Neem contact met ons op

Feedback is steeds welkom. Hebt u vragen of opmerkingen in verband met ons gegevensbeschermingsbeleid? U kunt contact met ons opnemen via:

Dataprotection(at)rothenberger.com

U kunt ook contact met ons opnemen om te vragen welke persoonlijke gegevens wij hebben opgeslagen met betrekking tot uw persoon, om te vragen om uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren, te verwijderen, te blokkeren of niet langer te gebruiken, of om uw eerder verleende toestemming in te trekken.

Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming:

Dr. Patrick Spring, c/o ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim. E-mail: dataprotection(at)rothenberger.com

Versie: 25 mei 2018