ROTHENBERGER Responsabilité sociale

Sociale verantwoordelijkheid

Naast onze eigen verantwoordelijkheid als een bedrijf zijn we ook betrokken bij het welzijn van de mens en het respect voor het milieu. We bieden naast middelen, initiatieven, onze inzet en, in bepaalde gevallen ook financiële middelen in.

Betrokkenheid bij het milieu

Voor ROTHENBERGER is een respectvol milieubeheer vanzelfsprekend. Dat is de reden waarom het bedrijf zeer strenge milieunormen oplegt en zich engageert voor verantwoorde consumptie van hulpbronnen en energie.

Sociale verantwoordelijkheid verzekerd

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, de verantwoordelijkheid van het bedrijf naar de sociale aspecten, is voor ons niet alleen een verbintenis die tot uiting komt, maar eerder een belofte en een verplichting. ROTHENBERGER neemt daarom haar sociale verantwoordelijkheid en ondersteunt regelmatig talloze projecten en evenementen voor het collectieve welzijn. Tijdens het kader  van hun opleiding, brengen alle Duitse leerlingen en studenten een sociale week door in een verzorgingstak voor de ouderen, zieken of gehandicapten in naburige instellingen. Het doel van deze maatregel is aan deze jongeren meer dan kennis en leerstof over te brengen, met name hun bewustwording, een persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van jongeren te bewerkstelligen.

Oprichting TOOLS FOR LIFE

In 2008 heeft Dr. Helmut Rothenberger de stichting TOOLS FOR LIFE opgericht. Zij zet zich in voor het duurzame welzijn van onze samenleving. TOOLS FOR LIFE heeft zichzelf als doel gegeven om mensen wereldwijd te helpen om de in werking stelling en de levering van drinkwater en energie te verbeteren. Inderdaad, schoon drinkwater en de daadwerkelijke beschikbaarheid van energie zijn nog lang geen zekerheid in vele delen van de wereld.
TOOLS FOR LIFE wil mensen aanmoedigen om hun lot ter hand te nemen en "hen helpen om zichzelf te helpen". ROTHENBERGER is een geëngageerde partner die met al haar middelen de Stichting steunt met hulp van producten en de expertise van haar medewerkers om een waardevolle bijstand te verlenen. Daarnaast TOOLS FOR LIFE werkt samen met wereldberoemde humanitaire organisaties. Als u wilt meer informatie over TOOLS FOR LIFE, klik hier.